Referencer

Mentor2managements kunder er private og offentlige virksomheder

‘A value building fellowship’ er netop hvad Mentor2management har været for mig gennem et længere tidsrum. Jeg har fået styrket mit lederskab, mine evner til at se sagen og motivere mine medarbejdere samt fået større indsigt i at være en del af en teamledelse.
Benedicte Flambard, Phd, Director Innovation, Health and Nutrion Division, Chr. Hansen

Vi har valgt Mentor2management som fast samarbejdspartner, da Mentor2management har en vidtfavnende kommunal erfaring og samtidig et klart fokus på resultatskabelse.
Karsten Thystrup, Personalejuridisk kontor, KL

Vi har ved flere lejligheder brugt Mentor2management. Sidst ved fastlæggelse af ny strategi og taktik i forbindelse med formandsskifte. For en frivillig forening som vores, hvor vi er afhængig af videregivelse af hinandens viden, er det vigtigt at hjælp gives under forståelse af vores grundvilkår, men samtidig også at der sikres en fremadskridende proces. Mentor2management har til fulde bidraget hertil.
Mikael Jakobsen, Formand for Landsforeningen af forældre til blinde og svagtseende