Mentoring

Forandringsprocesser kræver en udvidet evne til opmærksomhed. Ledelse og medarbejdere stilles over for krav om både værdiprioritering og et højt refleksionsniveau. Tacklingen kan være modsætningsfyldt og ofte udfordres vanen ikke. Mentoring skaber et frirum, hvor lederen, medarbejderen eller teamet i et trygt forum kan drøfte faglige og personlige dilemmaer. Mentor2management har udviklet en lang række værdifulde og fremadrettede værktøjer, der skaber rum for sådanne forandringsprocesser.

Ved koblingen af forretningsperspektiv, ledelsesperspektiv og personligt perspektiv går mentoren videre end en traditionel coach. Mentorens erfaringer og råd er således en vigtig del af processen. Initiativpligten og turboen på målopfyldelsen ejes af lederen, medarbejderen eller teamet.

Mentor2management – viden, indsigt, evner og mod.

Oftest tilbydes mentoring til de af virksomhedens nøglemedarbejdere, der har indflydelse på virksomhedens resultat. Mentoring sikrer den individuelle lederudvikling – uanset om mentoring foregår individuelt eller i et team.

Mentoring kan således ses som et strategisk valg, der samtidig sikrer medarbejderudvikling.

Mentoring kan også med fordel anvendes ved vanskelige og mere personorienterede problemer – f.eks. i forhold til fastholdelse af medarbejdere, ved stress og andre udfordringer.

Arten og omfanget af ydelsen aftales med virksomheden og den enkelte/gruppen.

Der kan ske mentoring såvel face to face, via telefon eller over nettet.