Vi har ved flere lejligheder brugt Mentor2management. Sidst ved fastlæggelse af ny strategi og taktik i forbindelse med formandsskifte. For en frivillig forening som vores, hvor vi er afhængig af videregivelse af hinandens viden, er det vigtigt at hjælp gives under forståelse af vores grundvilkår, men samtidig også at der sikres en fremadskridende proces. Mentor2management har til fulde bidraget hertil.
Mikael Jakobsen, Formand for Landsforeningen af forældre til blinde og svagtseende

Inooqat – den Grønlandske landsforening for forældre og pårørende til personer med udviklingshæmning - har haft et meget givende samarbejde med Mentor2welfare igennem flere år. Vi har holdt fælles oplysnings- og undervisningskurser finansieret af Naalakkersuisut, hvor Mentor2welfare ikke kun har produceret materiale i form af bog, plancher og tegnefilm, men også selv deltaget i alle forløbene og oplyst om nyeste forskning. Herudover har Mentor2wellfare deltaget i rejser med oplysningsvirksomhed både i forhold til samtlige grønlandske kommuner, vores foreningsmedlemmer og almen oplysningsvirksomhed. Vi fra Inooqat kan på det varmeste anbefale Mentor2welfare , som en faglig kompetent og engageret samarbejdspartner.
Benny Kokholm. Formand for Landsforeningen INOOQAT