Formål

Mentor2welfare® er organiseret som en socialøkonomisk virksomhed.

Mentor2welfare finansieres via fondsansøgninger, idet vi alene udfører samfundsrelaterede opgaver.

Formålet er at bidrage til forøget velfærd inden for forskellige områder, hvor vores ekspertise kan finde anvendelse.

På grund af kravet om indtægter ud over fondsmidler, kan mentor2welfare ikke registreres som “registreret socialøkonomisk virksomhed”, men bortset herfra opfyldes kravene.

Mentor2welfare er organiseret som en selvstændig del af mentor2management med henblik på at reducere omkostningerne mest muligt.

Som en socialøkonomisk virksomhed bliver der ikke genereret profit. Samtlige midler bliver i projektet. Udgifterne til bestyrelsesarbejdet afholdes af Mentor2management.