Mentor2family tilbyder

Parterapi med en eller to terapeuter.

Både for meget i form af konflikter og for lidt i form af kedsommelighed kan sætte forholdet på prøve. Men også mere stationære problemer kan skabe spændinger: Sammenbragte børn/familier, manglende work-life-balance hos den ene eller begge, misbrug, sygdom osv. Gennem samtaler afklares jeres livsværdier og prioriteringer og der gives handlingsanvisninger på konkret konfliktløsning.

Kurser / læringssceancer for vordende forældre.

Vi er bl.a. certificeret “Circle of Security” konsulenter. Herudover har vi et 6 timers kursus: Før vi danner familie, der omhandler at leve som ny, evt. sammenbragt familie.

Forældrerådgivning i forhold til børn/ evt børnebørn i alle aldre.

i forhold til børn/ evt børnebørn i alle aldre.

Børneterapi

Vi lægger vægt på barnets fortrolighed, hvorfor vi kun i nødvendigt omfang inddrager forældrene i samtalen. Der vil dog altid være afklarende og afsluttende samtale med forældrene.

Terapi for unge

Presset på unge allerede i folkeskolen, men også på gymnasium/HF mv. er stigende. På den ene side skal der tages mere ansvar på den anden side er rollemodellerne svære at se. Mentorrollen indebærer fleksibilitet mellem terapi, coaching og mentoring - en ting de unge oftest oplever befriende.

- Krisehjælp, f.eks. dødsfald og skilsmisser. Både indhold og reaktionen på kriser er individuel. Man kan mødes af gamle for længst glemte konflikter eller opleve noget helt nyt, man ingen erfaring har med. Reaktionen kan endog komme helt bag på en. Kriser er vendepunkter og en god "advokat" gennem krisen er en meget stor hjælp for de fleste.

Særlige forhold

F.eks. cutting, spiseforstyrrelser, autisme, blinde og døve børn m.v.