Profil

Alle vore mentorer har både teoretisk og praktisk erfaring. Teoretisk har alle en grunduddannelse og efteruddannelse. Oftest en akademisk grunduddannelse suppleret med en MBA/andre masterdegree eller psykologisk/terapeutisk uddannelse svarende til optagelseskravene i Dansk Psykoterapeutisk Forening. Den praktiske erfaring omfatter terapi, flerårig konsulenterfaring, lederstilling på topniveau og oftest flere bestyrelsesposter.

Vi har kontinuerligt udvidet vores kompetencer både i form af anerkendte kurser samt fagligt netværk.

Vi er ikke en del af det offentlige system, hvorfor vores viden og registreringer forbliver fortrolige og tavhedsbelagte.

I koblingen med de øvrige selskaber udfører vi også undervisnings- og kursusvirksomhed.