GDPR

Vi er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi behandler om vores kunder og samarbejdspartnere. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Mentor2Management

Studiestræde 13B

1455 København K

CVR-nr.: 30638492

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, så kan du kontakte os via kaarup@mentor2management.dk.

 

Principielt gemmer vi så få personfølsomme data som muligt.

Vi indhenter aldrig data om dig eller oplyser andre om dine data uden dit samtykke.

Evt. fremsendte data fra dig selv til os på pc/mac/sms mv. slettes straks dvs. maksimalt 24 timer efter modtagelse på nettet - bortset dog fra indkomne data i ferier, primært juli måned og mellem jul og nytår.

Såfremt der er tale om oplysninger, der skal bruges i et videre forløb gemmes de enten på USB-stik, der anvender kryptering og opbevares eller i papirform, der placeres i klientjournalen. I disse tilfælde beder vi dig sende oplysningerne som vedhæftet fil uden navn mv.

Man kan om ønsket være helt anonym ved kontakt med mentor-gruppen. Dvs. man behøver ikke at opgive navn og cpr. Betaling kan i givet fald modtages kontant - dog ikke uden udstedelse af faktura (men uden personangivelse).

Det normale er, at vi registrerer fornavn, evt. kodet kaldenavn og tlf nummer på vores IT systemer. Vores hardware er krypteret.

Vores computere og mobiltelefoner er lukkede ved ethvert klientbesøg. Arbejder en medarbejder ved klientbesøg lukkes computer og tlf. ved f.eks. kaffehentning eller toiletbesøg.

På vores egne systemer sletter vi unødvendige løbende.

Der føres for hver klient en journal under mærke, og der registreres ikke personhenførbare oplysninger her. Evt. materiale der indgår i journalen opbevares uden navn, tlfnr. mv.

De ligger aldrig fremme medens andre klienter er tilstede.

Journaler anses som fortroligt og destrueres efter forløb.

Faktura gemmes i 5 år efter krav fra skattemyndighederne.

Du har i henhold til lovgivningen ret til at få unøjagtige oplysninger rettet samt gøre indsigelse mod vores behandling af dine data. Vi har med ovenstående praksis forsøgt at undgå behovet herfor. Vi vil altid udlevere materiale, som vi har modtaget fra dig, om du ønsker det (bemærk: Journaler destrueres umiddelbart efter forløb).

Fritz Kaarup og Victor Bergman er dataansvarlig.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Vi vil generelt opfordre dig til at læse mere om GDPR, så du er opdateret på reglerne.