Mentor2communication arbejder inden for 3. felter:

1) Gennemslagskraft og netværk: Et personligt udviklingsprogram

Mentor2communication har for flere virksomheder gennemført et program med fokus på gennemslagskraft via træning i flere situationer:

Interne roller, herunder som almindelig mødedeltager og ved selvstændige præsentationer.

Eksterne roller, herunder etablering af eksterne relationer/networking, drøftelser/forhandling ved møder.

Programmets formål er at konceptualisere og praksisgøre personlig gennemslagskraft og netværk kompetencer.

Programmet gennemføres som mentoring løbende koblet med praktiske øvelser som rollespil/skuespil - herunder stemme og krop, IT i networking, præsentationsøvelser, telefonøvelser (tale, video og tekst) mv.

Der er en gennemgående instruktør, herudover medvirker skuespillere og kommunikationsrådgiver.

Normalt gennemføres programmet som 10 sessioner a to timer, 2 gange 1/2 dags træning samt kommunikationsøvelser med anvendelse af mails, telefon og Skype.

Den nærmere gennemførelse aftales med kursusdeltageren/ne.

2) Outplacement:

Udgangspunktet for outplacement er at etablere et nyt ansættelsesforhold i en anden virksomhed. Vi har dog ved flere lejligheder formået at vende processen: Dvs. at skabe en ny ansættelsessituation i eksisterende virksomhed.

Forløbet vil under alle omstændigheder blive aftalt med den enkelte. Typisk vil det gå gennem en analysefase af den en-her er der faldet en del ud -

Forløbet vil under alle omstændigheder blive aftalt med den enkelte. Typisk vil det gå gennem en analysefase af den enkeltes faglige og personlige egenskaber og ønsker, en afklaringsfase af karriereplan og endelig konkret udførelsesfase dvs. cv, LinkedIn, generel ansøgning og søgning af konkrete stillinger.

Mentor2communication arbejder gennem teoretisk og praktisk undervisning, interview m.v. Hjælpen gives som sparring, coaching og anbefalinger/mentoring. Konsulentens rolle aftales individuel og vi bestræber os på branchekendskab.

3) Transition:

Her arbejder vi både med in-sourcing af medarbejdere samt de indre følger af f.eks struktur og rolleændringer for allerede ansatte. Forløbene aftales individuelt med virksomheden. Der lægges vægt på gennemsigtlighed og værdiskabelse: a value building fellowship®.